Конкурс за есе на английски език на тема:”След 5 години ще…” За всички желаещи кандидат-студенти в чужбина

РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА “СЛЕД 5 ГОДИНИ ЩЕ…”

1. Конкурсът за есе на тема “СЛЕД 5 ГОДИНИ ЩЕ…” се организира от МИС ДИАМАНДИЕВА ООД във връзка с 10-годишнината от създаване на фирмата и е предизвикателство към кандидат-студенти за образование в чужбина, на английски език от 2018/2019 учебна година, независимо от дестинация и специалност.

2. В конкурса могат да участват български граждани със средно образование, вкл. завършващите през 2018 година, владеещи английски език.

3. Участниците в конкурса следва да напишат есе с обем 300-350 думи, на английски език, в което да изразят своята визия за бъдещото си след 5 години (т.е. условно – след завършване на Бакалавър или Бакалавър и Магистър в чужбина): Какво очакват от образованието в чужбина и каква реализация ще търсят – зад граница или завръщане и кариера в България.

4. Крайният срок за изпращане на есето в електронен вид е 30.09.2017 на електронен адрес: office@msdiamandieva.com

5. Оценяването на есетата ще се извърши от тричленна комисия с Председател г-жа Ваня Диамандиева.

6. Комисията ще изготви протокол за резултатите от оценяването до 15.10.2017 г. Резултатите ще бъдат обявени в официалния БЛОГ на компанията.

7. Първенците в конкурса ще ползват отстъпка при кандидатстване за образование в чужбина с помощта на Мис Диамандиева ООД, както слдва:

1 мястоГРАМОТА и БЕЗПЛАТНА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ;

2 място – ГРАМОТА и 50 % остъпка от цената на ЕТАП I при кандидатстването;

3 мястоГРАМОТА и 25 % остъпка от цената на ЕТАП I при кандидатстването.

Print Friendly, PDF & Email