НОВИ по-ниски цени за услугите ни В сила от 5 август 2016 г.

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ МИС ДИАМАНДИЕВА ООД

в сила от 5 август 2016 г.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА: 

  • ПЪРВА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ОБЩИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ЧУЖБИНА – ВРЕМЕТРАЕНЕ 45 МИН. БЕЗПЛАТНА!
  • Изработка на Проучване – опции / алтернативи при кандаитване (конкретни университети, изисквания, процедури) – цена: 125 лв.
  •  ПАКЕТНИ УСЛУГИ по КАНДИДАТСТВАНЕ:

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ЕТАП I ( Ориентиране, подготовка на досие, кандидатстване) – 600 лв. ; ЕТАП IА (Подготвика на портфолио) – допълнителна такса: 200 лв. ,  EТАП II ( Студентски кредит) – 100 лв.;  ЕТАП III (Общежития) – 100 лв. ; ЕТАП IV ( ПОТВЪРЖАВАНЕ на oферти) – 150 лв.; ЕТАП V (Организиране на пътуването и самолетни билети) – безплатно.

ДРУГИ EU УНИВЕРСИТЕТИ – ЕТАП I (Ориентиране, подготовка на досие, кандидатстване):

Швеция, Дания – Пакетна цена: 450 лв. ;

Холандия – Пакетна цена: 550 лв.;

Франция –  Пакетна цена: 550 лв. При подготвика на портфолио – допълнителна такса: 200 лв.;

Германия – НЯМА ДА СЕ ОБРАБОТВАТ ДОКУМЕНТИ и НЯМА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРОДЕДУРИ ПО КАНДИДАТСТВАНЕ за учебната 2017/18 г., за ЗАВЪРШВАЩИТЕ ПРЕЗ 2017 г.!

Австрия, др. – в зависимост от броя желани университети и процедурите по кандидатстване  – ПО ДОГОВАРЯНЕ.

Германия: САМО за кандидатите за медицина, дентална медицина и ветеринарна медицина – ПАКЕТНА цена ЕТАП I (Ориентиране по избора на университети, обработка на документи, Легализация на диплома, заверки, подаване на кандидатурата он-лайн и изпращане на пакета документи до централата) -480 лв. ОБРАБОТВАТ СЕ КАНДИДАТУРИ САМО НА КАНДИДАТИ С ВЕЧЕ ПОЛУЧЕНИ ДИПЛОМИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ!

При кандидатстване за Германия ( съобразно изискванията на всички универитети) в предвидените по ЕТАП I дейности не се извършва обработка на Академична справка, а се предвижда НОТАРИАЛНА ЗЕВЕРКА НА КОПИЕ, ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на Диплома за средно образование – цена, САМО за тази дейност – 175 лв.

За Швеция, Дания, Холандия, Франция – ЕТАП IV (ПОТВЪРЖАВАНЕ на Оферти) – 150 лв.

За всички дестинации в Европа: ЕТАП V (Организиране на пътуването и самолетни билети) – безплатно.

ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ във ВСИЧКИ ЕТАПИ на ПРОЦЕСА ПО ПОДГОТОВКА и КАНДИДАТСТВАНЕ за ОБРАЗОВАНИЕ в ЧУЖБИНА – ПО ДОГОВАРЯНЕ.


ОТСТЪПКИ – ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА:

1. Лоялен клиент: За всеки, който е ползвал наша  услуга и поръчва  следваща – 10 %

2. Второ дете (ако първото е било или е наш клиент): – 10 %

3. Споделено от приятел:Клиента,  идващ по препоръка ползва – 5 %

4. Доведи приятел/и: Нов клиент води и друг/и клиент/и – ползва  – 10 % , за всеки следващ още – 5 %.
Доведеният клиент ползваотстъпка по т.3.

5. Ранно кандидатстване (в зависимост от дестинацията): За ЕТАП I – до -50%.


ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

  •  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за SELT:  IELTS, iBT TOEFL – Хорариум: 24 астр.часа, Цена: 550 лв.;
  •  Индивидуален IELTS Express Training – 10 астрономически часа / 10 теста / Продължителност на обучението: 15 дни – 1 месец.Цена: 275 лв.;
  •  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за Cambridge CAE – Хорариум: 24 аст.часа, Цена: 550 лв. ( САМО за кандидати, които ВЕЧЕ владеят английски език на ниво C1 съгласно CEFR – доказано със сертификат ИЛИ нашия входен тест) ;
  •  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за Cambridge FCE, CAE – Хорариум: 66 аст.часа, Цена: 2 вноски по 660 лв.;
  •  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА за МАТУРА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Хорариум: 20 астр.часа, Цена: 500 лв.
  •  ИНДИВИДУАЛНА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДРУГИ – Нива А1, А2, B1, B2 по CEFR, Хорариум-30 астр.часа, Цена: 20 лв. / астр.час.
  •  ГРУПОВА ПОДГОТОВКА ЗА ВЪЗРАСТНИ – ПО ДОГОВАРЯНЕ, САМО СЛЕД СФОРМИРАНЕ НА ПЪЛНА ГРУПА И ПРИ НАЛИЧИЕ НА СВОБОДНИ ЧАСОВЕ В ГРАФИКА.

ОТСТЪПКИ – ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:

1. Лоялен клиент: За всеки, който е ползвал наша  услуга и поръчва  следваща – 10 %

2. Второ дете (ако първото е било или е наш клиент): – 10 %

3. Споделено от приятел: Клиента,  идващ по препоръка ползва – 5 %

4. Доведи приятел/и: Нов клиент води и друг/и клиент/и – ползва  – 10 % , за всеки следващ още – 5 %.
Доведеният клиент ползваотстъпка по т.3.

5. IELTS регистация за изпит + подготовка: – 50 лв. от таксата за обучение.

При направена РЕГИСТРАЦИЯ за изпит през Мис Диамандиева ООД, като IELTS регистрационен център за Британски съвет България(заплаща се таксата на Британски съвет – 375 лв.) И заплатено индивидуално обучение стандартен план ( 24 астрономически часа).

Print Friendly, PDF & Email