От MSA (Manchester School of Architecture) не ни разочароваха и тази година Условна оферта на кандидат Architecture в Manchester University

#msdiamandieva #ucas #conditionaloffer #мисдиамандиева

И така…да си творец е чудесно, но още по голямо е удовлетворението, ако бъдеш оценен от Admissions Tutor от MSA – Manchester School of Architecture.

Conditional Offer – UCAS – Apply 2017

Conditional offer-Architecture-MSA-Manchester

Print Friendly, PDF & Email