Пояснения по допълнително студентско финансиране – Велкобритания 2016/2017 Във връзка със запитвания, получени от бъдещи студенти приети в английски университети за 2016/17 учебна година

#studentfinance #msdiamandieva #EU16B #University Bursaries

Преди да дадем пояснения по получените от някои бъдещи студенти форми EU16B за кандидатстване за ДОПЪЛНИТЕЛНО финансиране във Великобритания и в частност Англия, нека уточним някои понятия, които често се бъркат и създават погрешни представи за възможно бъдещото финансиране на образованието в чужбина.

Стипендии (scholarships): От университета или друга институция – за академични, спортни, музикални и т.н. постижения. Биха могли да получите, АКО имате такива постижения на световно ниво, понякога със започване на учебната година, в други случаи – по време на следването;

Безвъзмездна помощ (grants): До миналата година Maintenance Grants,  от тази Maintenance Loans (заеми)НЕ КАСАЯТ НОВИТЕ студенти, само тези, които са resident в UK повече от 5 години;

Социални стипендии (bursaries) и в частност University Bursaries: Допълнително финансиране от университетите на база доходи на семейството или студента, по тяхна преценка и СЛЕД удостоверяване от страна на Student Loans Company, че студента ИМА ПРАВО да получва. Като правило тези суми не се връщат.

Финансови награди (financial awards): От най-различен вид източници, за различни постижения.

Заеми (loans) и в частност Student Loan (Студентски заем): Нисколихвен Студентски заем за покриване на таксата за обчуение – Tuition Fee. Подлежи на връщане след завършване на обчуението, при определени условия. Това е най-разпространената финансова помощ, за НОВИТЕ студенти, за която ние съдействаме и влизат в порфолиото от наши услуги.

Получените EU16B форми от тази година се изпращат от Student Loans Company до бъдещите студенти, започващи своето образование в Англия, поради факта, че УНИВЕРСИТЕТИТЕ, в които ще учат ОТПУСКАТ за UK и EU студенти такава финансова помощ, НО това не значи АВТОМАТИЧНО, че тя се полага и кандидата Е ПОДХОДЯЩ. Това се преценява от ВСЕКИ ЕДИН УНИВЕРСИТЕТ поотделно. Въпреки, че сте получили такава форма Е ВЪЗМОЖНО вашия университе ДА НЕ ОТПУСКА на българи.

Примерни размери на финансирането с Higher Education Bursary и прагове на доходите:

 • £1,571 per year if your household income is £25,000 or less
 • £1,256 per year if your household income is between £25,000 and £42,600

Няколко съвета:

 1. Преди да решите да кандидaтствате за т.нар.Higher Education Bursary с EU16B Form, следва да се свържете с финансовия департамент на вашия университет и да подадете запитване ДАЛИ вие като бъдещ студент от BULGARIA имате щанс да получите.
  ВАЖНО: Следва да сте кандидатствали И ДА СТЕ ОДОБРЕНИ за Student Loan.
 2. АКО отговорът е положителен, то следва освен попълване на формата да подготвите ( да бъдат издадени и им бъде направен превод от лизензиран преводач) доказателства за доходите на вашите родители ( ако сте все още зависими от тях и не сте работили досега – 99% от бъдещите студенти са в тази категория) или за вашите доходи досега (ако сте работили до момента и сте независими), съгласно изискването на Student Loans Company.Следва да се подаде информация за счетоводната 2014 година (1.01-31.12.2014).
 3. Попълнената форма + изискваните документи следва да се изпратят до Student Loans Company, а те от своя страна СПОДЕЛЯТ информацията подадена от вас.
  Следва да се има предвид,че АКО във ФОРМАТА сте заявили, че НЕ ЖЕЛАЕТЕ да се споделя информацията – НЯМА КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩ, въпреки че може да се ПОДХОДЯЩИ за нея.
 4. АКО сте одобрен, то УНИВЕРСИТЕТЪТ ПРЕДВИЖДА изплащане, като правило на порции (in instalments) СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ на учебната година (обикновенно в края на м.ОКТОМВРИ)  ПО ВАША банкова сметка ОТКРИТА във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!

Тък като кандидатстването за ДОПЪЛНИТЕЛНО финансиране НЕ КАСАЕ всички и НЕ ВЛИЗА в пакетните ни услуги, ние бихме могли да ви съдействаме по попълване на формите и лицензиран превод на предоставените от вас документи за доходи както следва:

 1. Попълване на EU16B Form  и изпращане до Student Loans Company с международна препоръчана поща – 120 лв. с ДДС.
 2.  Лицензиран превод на документи – 12 лв с ДДС на страница.
Print Friendly, PDF & Email