Таксите в английските университети се покачват от 2017 Повишението е първото след трикратното нарастване на таксите за обучение от 2012

Университетите в Англия започнаха да обявяват,  че техните такси за обучение ще нарастнат повсеместно от следващата учебна година (2017).

Университетите в Манчестър, Дърам, Кент, Съри и др. са сред тези, които обявиха покачване на годишни такси за бакалавърски програми до £ 9250, след съобщението на министърът на висшето образование Джо Джонсън, че университетите, които отговарят на очакванията на новата рамката за качествено образование (New teaching excellence framework  – TEF) могат да го направят от септември 2017.

Говорител на правителството е заявил, че: “Способността да се поддържа такси в съответствие с инфлацията е в сила от 2004 г., и е обект на регулации. Рамката ще позволи на университетите да поддържат такси в съответствие с инфлацията, само ако отговарят на изискванията за качество, както е посочено в бялата харта за висше образование (Higher education white paper).”

Манчестърският университет, уведомява своите бъдещи студенти, че  “тези такси се регулират от правителството на Обединеното кралство, и така може да се увеличат всяка година, в съответствие с политиката на правителството. За 2017-18, е възможно увеличение от 2.8% “.

Окончателното одобрение ще дойде, когато правителството представи увеличението в парламента по-късно тази година, но това се очаква да бъде формалност, след като Джонсън обяви през май, че таксите за 2017-18 ще нараснат с 2.8%.

Print Friendly, PDF & Email