УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ – КАРИЕРЕН ТЕСТ PROSPERA Стартираме участие в проект за сертифициране на НОВ кариерен тест

Във връзка с участие на Мис Диамандиева ООД в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ, предоставяме възможност на ученици от 10, 11 и 12 клас на варненските гимназии да се включат,  като подадат заявка за БЕЗПЛАТНО попълване  на теста.

БЕЗПЛАТНИТЕ бройки са ограничени, за съжаление (15 момичета 10 клас, 10 момичета 11 клас и 5 момичета и 5 момчета от 12 клас). След запълване на квотите ще прекратим съзможността за подаване на заявки за попълване на теста.

След като получим заявка, изпращаме кратка информация и ЛОГИН детайли до заявилите желание за участие по e-mail.

ВНИМАНИЕ: Теста следва да се приключи ДО НАЗНАЧЕНАТА в този e-mail ДАТА!

1. За PROSPERA

Prospera е система за образователно и кариерно ориентиране на ученици в гимназиите

2. За теста:
•Подпомага клиентите при избора на университетска специалност и планиране на тяхната бъдеща професионална кариера
•Времето за администриране на цялата система е 75 минути
•Обхват на оценката
– Кариерни и образователни интереси – предпочитания към различни университетски специалности (точни науки, социални науки, инженерни науки, хуманитарни науки, архитектура, медицина и т.н.)
– Ценности – оценява се ролята на ценности като престиж на професията, доходи, перспективи за заетост и т.н. при съставянето на кариерните планове
– Субективна увереност в ученето – оценява се увереността на изследваното лице за следване на широк набор от популярни университетски специалности
– Стратегии и мотивация за учене – оценяват се уменията на изследваното лице да учи ефективно, да планира самостоятелната си подготовка, да си води записки и т.н.
– Вземане на решения – оценяват се уменията на изследването лице да разсъждава върху комплексни проблеми и да взема самостоятелно сложни решения
– Стил на планиране – оценяват се уменията и мотивацията на изследваното лице за планиране на собствената кариера
– Личностни характеристики – оценяват се личностни черти и компетентности като увереност, гъвкавост, социална зрялост и отвореност към нов опит, които имат важна роля за реализацията на кариерните планове.

3.Указания за провеждането:
– теста се прави онлайн, като не е задължително да се приключи за един път, може и на няколко сесии;
– препоръчваме теста да се прави самостоятелно, без помощ от родител/и и др.лица.
– тестът следва да се финализира до крайната назначена дата.

4.РЕЗУЛТАТИ от ТЕСТА ше бъдат изпратени по email на всеки РЕГИСТРИРАН от нас в ИЗПИТНАТА ПЛАТФОРМА и попълнил теста, СЛЕД като завърши процеса на сертифициране, най-късно в началото на 2017 година.

Благодарим Ви за участието!

Милен Младенов – Администратор на провеждането


Проектът приключи!

Print Friendly, PDF & Email