МИС ДИАМАНДИЕВА ООД стартира БЛАГОТВОРИТЕЛНА инициатива Възможност за бъдещи кандидат-студенти за образование в чужбина да попълнят он-лайн кариерен тест PROSPERA - БЕЗПЛАТНО!

В периода октомври 2016 – април 2017 г., Мис Диамандиева ООД участва в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ – PROSPERA.
Тестът вече е сертифициран. Изпратени са Доклади за резултатите от теста на всички ученици от варненските гимназии, взели участие в проекта.

МИС ДИАМАНДИЕВА ООД  стартира БЛАГОТВОРИТЕЛНА инициатива за периода 23.04 – 23.05, като дава възможност на бъдещи кандидат-студенти за образование в чужбина да направят он-лайн кариерен тест PROSPERA – БЕЗПЛАТНО!

Условия за участие:

1) Участникът да бъде ученик в средно училище/гимназия от населено място в Източна България.
2) Да завършва 11 клас през юни 2017 г.;
3) Да има среден успех мин. Много добър (5.00);
4) Да има мотивация за продължаване на образованието си в Бакалавърска степен в чужбина, независимо в коя дестинация.
5) Да подаде заявка за назначаване на кариерен тест PROSPERA до 23.05.2017 г.;
6) Да попълни теста (може и на повече от една сесия) в срок до 30.05.2017 г.;
6) След приключване на теста и получаване на Доклад за резултатите от Администратора (до 07.06.2017 г.), да попълни АНКЕТА за удовлетвореност в срок до 15.06.2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Мис Диамандиева ООД си запазва правото да елиминира (да не назначава тестове или да прекратява тестове) на кандидати неотговарящи на условията.


БЕЗПЛАТНИТЕ тестове са 20 бр.


След като получим заявка ще изпратим по e-mail  ЛОГИН детайли за он-лайн платформата Examinea  на кандидата (участника) за стартиране на теста.

ВНИМАНИЕ: Теста следва да се приключи ДО НАЗНАЧЕНАТА ДАТА!

1. За PROSPERA

PROSPERA Е СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИИТЕ

2. За теста:
•Подпомага клиентите при избора на университетска специалност и планиране на тяхната бъдеща професионална кариера
•Времето за администриране на цялата система е 75 минути
•Обхват на оценката
– Кариерни и образователни интереси – предпочитания към различни университетски специалности (точни науки, социални науки, инженерни науки, хуманитарни науки, архитектура, медицина и т.н.)
– Ценности – оценява се ролята на ценности като престиж на професията, доходи, перспективи за заетост и т.н. при съставянето на кариерните планове
– Субективна увереност в ученето – оценява се увереността на изследваното лице за следване на широк набор от популярни университетски специалности
– Стратегии и мотивация за учене – оценяват се уменията на изследваното лице да учи ефективно, да планира самостоятелната си подготовка, да си води записки и т.н.
– Вземане на решения – оценяват се уменията на изследването лице да разсъждава върху комплексни проблеми и да взема самостоятелно сложни решения
– Стил на планиране – оценяват се уменията и мотивацията на изследваното лице за планиране на собствената кариера
– Личностни характеристики – оценяват се личностни черти и компетентности като увереност, гъвкавост, социална зрялост и отвореност към нов опит, които имат важна роля за реализацията на кариерните планове.

3.Указания за провеждането:
– теста се прави онлайн, като не е задължително да се приключи за един път, може и на няколко сесии;
– препоръчваме теста да се прави самостоятелно, без помощ от родител/и и др.лица.
– тестът следва да се финализира до крайната назначена дата.

4. ДОКЛАД с РЕЗУЛТАТИ от ТЕСТА ше бъде изпратен по email на всеки РЕГИСТРИРАН от нас в ИЗПИТНАТА ПЛАТФОРМА и попълнил теста до 07.06.2017 г.


ЗАБЕЛЕЖКА: След назначаването на 20 бр. тестове ще прекратим възможността за подаване на заявки за попълване на теста.

Print Friendly, PDF & Email