SAAS обработва светкавично апликациите за студентско финансиране в Шотландия 100% от нашите кандидат-студенти вече имат отпуснат Student Loan

Тази година, въпреки че SAAS отвори сравнително късно процедурата са кандидатстване за студентско финансиране в Шотландия за стартиращите своето обучение през учебната 2017/2018, но апликациите се обработват светкавично, вероятно и поради ефективността на новата им платформа.

100% от нашите кандидат-студенти вече имат отпуснат Student Loan.

За Англия и Уелс, апликациите се обработват по реда на тяхното подаване към Student Finance Services, и вече са получени първите потвърдени Student Loans за кандидатите, чиито апликации подадохме още с отваряне на процедурата на 27 април. Технологичното време за обработка, поне за сега е около 1 месец.

Print Friendly, PDF & Email