Студентско финансиране – Шотландия 2018/2019 Възможности за студентско финансиране във Великобритания 2018/2019

Студентски заем Шотландия 2018

Процедурата по кандидатстване за студентски заем за образование в Шотландия 2018/2019 е вече отворена :).

За повечето кандидат-студенти и техните родители е от изключителна важност своевременното кандидатстване и отпускане на студентски кредит.

В Шотландия ще бъде финансирано обучението за 2018/2019 г. до пълния размер на Tuition fee за  EU студентите – £1,820. Апликациите се правят онлайн през SAAS, като е необходимо и предоствянето на валидна лична карта на студента.

Подължава кандидатстването за студентски заем (Student Loan) за Великобритания 2018/2019 учебна година – Англия, Уелс и Севрна Ирландия .

Кандидатстването става САМО с апликационна форма на хартия и предоставяне на заверено копие на актуална лична карта.

Кандидатите, за които сме подготвили и подали апликации, вече получават своите писма с отпуснат студентски кредит. На този етап, Student Finance Services обработват изключително бързо документите, предвид по-малката им натовареност.

Важно е да се знае, че в Уелс ОТПАДА гранта, който се предоставяше от правителството до учебната 2017/2018, включително. Той ще продължи да се отпуска само за продължаващите своето обучение студенти.

В Уелс се отпуска Student Loan в размер до £9,000 за стартиращите своето обучение от 2018/2019 у.г.

За Англия се отпуска Student Loan в размер до £9,250 за стартиращите своето обучение от 2018/2019 у.г.

ВАЖНО: При кандидатстването за студентски заем, СЛЕДВА да сте избрали университета, в който ще започнете своето обучение от есента на 2018 г. – т.е направен е REPLY to YOUR OFFERS!

При нужда от помощ/съдействие за подготовка и изпращане на апликация – резервирайте час за консултация!

#msdiamandieva #мисдиамандиева #saas #studentloan

Преди да заминете за образование в чужбина НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, ВЕЩИ и СРЕДСТВА

Тъй като все по-често родители и бъдещи студенти ни задават въпроси, за това какво следва да се направи още преди заминаване за образование в чужбина, публикуваме някои полезни съвети в тази насока.

Добра практика е всичко по-долу да се приготви с достатъчен аванс от време, а не в последния момент, за да се избегне риска нещо да бъде пропуснато ИЛИ да няма време да бъде приготвено.

 Документи: 

 1. Писмо/документ, че студента е приет в дадения университет и съответната програма (ако има такъв).
 2. Легализирана или преведена (лицензиран превод) Диплома за средно образование или Дипома за Бакалавър и Приложение; (АКО Дипломата не e легализирана, за всеки случай и ОРИГИНАЛИ), Серитфиката за владеене на английски език ( IELTS, iBT TOEFL, Cambridge ESOL, др.) или съответния чужд език на програмата, в която ще се обучава стyдента (DSD-II, TestDaF- немски; DELF, DALF – френски; DELE – испански, и др.)
 3. Договор/Потвърждение за настаняване в студентско общежитие (ако има такова).
 4. Писмо/а от Student Finance (за UK) за отпуснат студентски кредит и това с дати и плащане на вноските към университета (ако има такова/а).
 5. Валидна Европейска здравна карта – издава се във всеки клон на ДСК -безплатно, в срок от 14 работни дни.
 6. Други документи (опция/при необходимост): Препоръки от работодател (с лиценциран превод на съответния език), акт за раждане – лицензиран превод на дубликат, ако не е издаден Дубликта като многоезичен и т.н.
 7. Самолетни билети за заминаване, билети за локален транспорт закупени предварително он-лайн (ако има такива), др.

 

Дрехи:

По преценка на студента, в зависимост от дестинацията, за която заминава.

Финансови средства:

 1. В iCard.com MasterCard (предварително издадена, съгласно указанията, дадени от Мис Диамандиева ООД) – по-преценка на студента, но мин. 200 единици, препоръчително – издръжка поне за един месец в чужбина.
 2. В брой (в съответната валута) – макс. 200-300 единици.
 3. Други платежни средства/карти (ако има, по преценка на студента).

  Здравни осигуровки:

 1. От датата на Дипломирането след завършване на средното образование или висше -бакалавър РБългария преустановява да заплаща здравни осигуровки от страна на държавата. Следва студента да заплати за месеците до започване на обучението си в университета.
 2. Със записването си в универитета да изиска от Регистратурата официално писмо (подписано и подпечатано от университета), че е РЕДОВЕН студент. При завръщане в България ( по време на ваканции), на това писмо се прави лицензиран превод (АКО желаете от нас) и се носи в НАП за да бъдат “изчистени” ( т.е. да се удостовери факта, че студента е в РЕДОВНО обучение и държавата пак да започне да ги плаща, до завършване на образованието му).

Забележка: Дадените съвети са препоръчителни! Нямаме претенции да бъде ВСИЧКО необходимо. Всеки студент има свободата САМ да прецени, какво да приготви и вземе със себе си в чужбина.

Пояснения по допълнително студентско финансиране – Велкобритания 2016/2017 Във връзка със запитвания, получени от бъдещи студенти приети в английски университети за 2016/17 учебна година

Допълнително студентско финансиране Англия-2016-2017-EU16B

#studentfinance #msdiamandieva #EU16B #University Bursaries

Преди да дадем пояснения по получените от някои бъдещи студенти форми EU16B за кандидатстване за ДОПЪЛНИТЕЛНО финансиране във Великобритания и в частност Англия, нека уточним някои понятия, които често се бъркат и създават погрешни представи за възможно бъдещото финансиране на образованието в чужбина.

Стипендии (scholarships): От университета или друга институция – за академични, спортни, музикални и т.н. постижения. Биха могли да получите, АКО имате такива постижения на световно ниво, понякога със започване на учебната година, в други случаи – по време на следването;

Безвъзмездна помощ (grants): До миналата година Maintenance Grants,  от тази Maintenance Loans (заеми)НЕ КАСАЯТ НОВИТЕ студенти, само тези, които са resident в UK повече от 5 години;

Социални стипендии (bursaries) и в частност University Bursaries: Допълнително финансиране от университетите на база доходи на семейството или студента, по тяхна преценка и СЛЕД удостоверяване от страна на Student Loans Company, че студента ИМА ПРАВО да получва. Като правило тези суми не се връщат.

Финансови награди (financial awards): От най-различен вид източници, за различни постижения.

Заеми (loans) и в частност Student Loan (Студентски заем): Нисколихвен Студентски заем за покриване на таксата за обчуение – Tuition Fee. Подлежи на връщане след завършване на обчуението, при определени условия. Това е най-разпространената финансова помощ, за НОВИТЕ студенти, за която ние съдействаме и влизат в порфолиото от наши услуги.

Получените EU16B форми от тази година се изпращат от Student Loans Company до бъдещите студенти, започващи своето образование в Англия, поради факта, че УНИВЕРСИТЕТИТЕ, в които ще учат ОТПУСКАТ за UK и EU студенти такава финансова помощ, НО това не значи АВТОМАТИЧНО, че тя се полага и кандидата Е ПОДХОДЯЩ. Това се преценява от ВСЕКИ ЕДИН УНИВЕРСИТЕТ поотделно. Въпреки, че сте получили такава форма Е ВЪЗМОЖНО вашия университе ДА НЕ ОТПУСКА на българи.

Примерни размери на финансирането с Higher Education Bursary и прагове на доходите:

 • £1,571 per year if your household income is £25,000 or less
 • £1,256 per year if your household income is between £25,000 and £42,600

Няколко съвета:

 1. Преди да решите да кандидaтствате за т.нар.Higher Education Bursary с EU16B Form, следва да се свържете с финансовия департамент на вашия университет и да подадете запитване ДАЛИ вие като бъдещ студент от BULGARIA имате щанс да получите.
  ВАЖНО: Следва да сте кандидатствали И ДА СТЕ ОДОБРЕНИ за Student Loan.
 2. АКО отговорът е положителен, то следва освен попълване на формата да подготвите ( да бъдат издадени и им бъде направен превод от лизензиран преводач) доказателства за доходите на вашите родители ( ако сте все още зависими от тях и не сте работили досега – 99% от бъдещите студенти са в тази категория) или за вашите доходи досега (ако сте работили до момента и сте независими), съгласно изискването на Student Loans Company.Следва да се подаде информация за счетоводната 2014 година (1.01-31.12.2014).
 3. Попълнената форма + изискваните документи следва да се изпратят до Student Loans Company, а те от своя страна СПОДЕЛЯТ информацията подадена от вас.
  Следва да се има предвид,че АКО във ФОРМАТА сте заявили, че НЕ ЖЕЛАЕТЕ да се споделя информацията – НЯМА КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ПОМОЩ, въпреки че може да се ПОДХОДЯЩИ за нея.
 4. АКО сте одобрен, то УНИВЕРСИТЕТЪТ ПРЕДВИЖДА изплащане, като правило на порции (in instalments) СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ на учебната година (обикновенно в края на м.ОКТОМВРИ)  ПО ВАША банкова сметка ОТКРИТА във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!

Тък като кандидатстването за ДОПЪЛНИТЕЛНО финансиране НЕ КАСАЕ всички и НЕ ВЛИЗА в пакетните ни услуги, ние бихме могли да ви съдействаме по попълване на формите и лицензиран превод на предоставените от вас документи за доходи както следва:

 1. Попълване на EU16B Form  и изпращане до Student Loans Company с международна препоръчана поща – 120 лв. с ДДС.
 2.  Лицензиран превод на документи – 12 лв с ДДС на страница.