Prospera – цялостна система за образоватeлно и кариерно консултиране Тя е предназначена за ученици в IX, X, XI и XII клас, които обмислят да продължат образованието си в университет, но все още се колебаят каква специалност да запишат

Кариерното ориентиране е важна стъпка по пътя на вземане на информирано решение от учениците за дестинация и специалност при продължаване на образованието, било то в български ВУЗ или такъв в чужбина.

Мис Диамандиева ООД предлага на своите клиенти възможността да попълнят и получат Доклад от кариерен тест PROSPERA, в сертифицирането,  на който участвахме в периода 2016-2017 г.

Сертификат - Милен Младенов - PROSPERA

 

Prospera е цялостна система за образоватeлно и кариерно консултиране, създадена от група изследователи от университета в Падуа, Италия. Тя е предназначена за ученици в IX, X, XI и XII клас, които обмислят да продължат образованието си в университет, но все още се колебаят каква специалност да запишат.

Издател: Hogrefe Editore, Firenze
Българска адаптация: Фондация “Хестия”
Целева група: IX, X, XI и XII клас
Администрация: Онлайн чрез Examinea

При избора на университет и университетска специалност влияят много фактори –  личните интереси, ценностите и желанията, кариерните перспективи впоследствие, очакванията на родителите и много други.

Системата Prospera предоставя възможност за изясняване на важни аспекти, свързани с личните предпочитания и перспективи за кариерна реализация, като по този начин подпомага достигането до решение за избор на подходящо образование.

Състои се от 9 въпросника, които оценяват:

Prospera-Система за образователно и кариерно консултиране на кандидат-студенти

За своите клиенти,  Мис Диамандиева ООД предлага теста като БОНУС – Безплатно!

 

МИС ДИАМАНДИЕВА ООД стартира БЛАГОТВОРИТЕЛНА инициатива Възможност за бъдещи кандидат-студенти за образование в чужбина да попълнят он-лайн кариерен тест PROSPERA - БЕЗПЛАТНО!

В периода октомври 2016 – април 2017 г., Мис Диамандиева ООД участва в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ – PROSPERA.
Тестът вече е сертифициран. Изпратени са Доклади за резултатите от теста на всички ученици от варненските гимназии, взели участие в проекта.

МИС ДИАМАНДИЕВА ООД  стартира БЛАГОТВОРИТЕЛНА инициатива за периода 23.04 – 23.05, като дава възможност на бъдещи кандидат-студенти за образование в чужбина да направят он-лайн кариерен тест PROSPERA – БЕЗПЛАТНО!

Условия за участие:

1) Участникът да бъде ученик в средно училище/гимназия от населено място в Източна България.
2) Да завършва 11 клас през юни 2017 г.;
3) Да има среден успех мин. Много добър (5.00);
4) Да има мотивация за продължаване на образованието си в Бакалавърска степен в чужбина, независимо в коя дестинация.
5) Да подаде заявка за назначаване на кариерен тест PROSPERA до 23.05.2017 г.;
6) Да попълни теста (може и на повече от една сесия) в срок до 30.05.2017 г.;
6) След приключване на теста и получаване на Доклад за резултатите от Администратора (до 07.06.2017 г.), да попълни АНКЕТА за удовлетвореност в срок до 15.06.2017 г.

ЗАБЕЛЕЖКА: Мис Диамандиева ООД си запазва правото да елиминира (да не назначава тестове или да прекратява тестове) на кандидати неотговарящи на условията.


БЕЗПЛАТНИТЕ тестове са 20 бр.


След като получим заявка ще изпратим по e-mail  ЛОГИН детайли за он-лайн платформата Examinea  на кандидата (участника) за стартиране на теста.

ВНИМАНИЕ: Теста следва да се приключи ДО НАЗНАЧЕНАТА ДАТА!

1. За PROSPERA

PROSPERA Е СИСТЕМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИИТЕ

2. За теста:
•Подпомага клиентите при избора на университетска специалност и планиране на тяхната бъдеща професионална кариера
•Времето за администриране на цялата система е 75 минути
•Обхват на оценката
– Кариерни и образователни интереси – предпочитания към различни университетски специалности (точни науки, социални науки, инженерни науки, хуманитарни науки, архитектура, медицина и т.н.)
– Ценности – оценява се ролята на ценности като престиж на професията, доходи, перспективи за заетост и т.н. при съставянето на кариерните планове
– Субективна увереност в ученето – оценява се увереността на изследваното лице за следване на широк набор от популярни университетски специалности
– Стратегии и мотивация за учене – оценяват се уменията на изследваното лице да учи ефективно, да планира самостоятелната си подготовка, да си води записки и т.н.
– Вземане на решения – оценяват се уменията на изследването лице да разсъждава върху комплексни проблеми и да взема самостоятелно сложни решения
– Стил на планиране – оценяват се уменията и мотивацията на изследваното лице за планиране на собствената кариера
– Личностни характеристики – оценяват се личностни черти и компетентности като увереност, гъвкавост, социална зрялост и отвореност към нов опит, които имат важна роля за реализацията на кариерните планове.

3.Указания за провеждането:
– теста се прави онлайн, като не е задължително да се приключи за един път, може и на няколко сесии;
– препоръчваме теста да се прави самостоятелно, без помощ от родител/и и др.лица.
– тестът следва да се финализира до крайната назначена дата.

4. ДОКЛАД с РЕЗУЛТАТИ от ТЕСТА ше бъде изпратен по email на всеки РЕГИСТРИРАН от нас в ИЗПИТНАТА ПЛАТФОРМА и попълнил теста до 07.06.2017 г.


ЗАБЕЛЕЖКА: След назначаването на 20 бр. тестове ще прекратим възможността за подаване на заявки за попълване на теста.

Кариерен тест PROSPERA вече е сертифициран Вече е възможно да генерираме доклади за изследваните от нас ученици

В периода октомври 2016 – Април 2017 г. Мис Диамандиева ООД участва в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ – PROSPERA.

ПРЕДОСТАВИХМЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 10, 11 И 12 КЛАС НА ВАРНЕНСКИТЕ ГИМНАЗИИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ и попълнят теста БЕЗПЛАТНО. Бяха предоставени тестове за 15 момичета 10 клас, 25 момичета 11 клас и 5 момичета и 5 момчета от 12 клас.

PROSPERA вече е сертифициран и е възможно да генерираме доклади за изследваните от нас ученици.

Те ще бъдат изпратени до личния e-mail на всеки от тях до края на следващата седмица.

Завърши участието на Мис Диамандиева ООД в проект на Фондация „Хестия” и ОС България Сертифициране на PROSPERA - нов тест за кариерно ориентиране

#prospera #проспера #msdiamandieva #мисдиамандиева

През м.ноември, Мис Диамандиева ООД участва в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ – PROSPERA.

ПРЕДОСТАВИХМЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 10, 11 И 12 КЛАС НА ВАРНЕНСКИТЕ ГИМНАЗИИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ и попълнят теста БЕЗПЛАТНО. Бяха предоставени тестове за 15 момичета 10 клас, 25 момичета 11 клас и 5 момичета и 5 момчета от 12 клас.

Благодарим на всички ученици, попълнили теста, за проявената отзивчивост и най-вече на най-многобройната група ученици от IV ЕГ “Фредерик Жолио-Кюри”-Варна!

 

Участие на Мис Диамандиева ООД в проект на Фондация „Хестия” и ОС България PROSPERA - нов тест за кариерно ориентиране

Във връзка с участие на Мис Диамандиева ООД в проект на Фондация „Хестия” и ОС България за сертифициране на НОВ КАРИЕРЕН ТЕСТ,

предоставяме възможност на ученици от 10, 11 и 12 клас на варненските гимназии да се включат,

като подадат заявка за БЕЗПЛАТНО попълване  на теста.

БЕЗПЛАТНИТЕ бройки са ограничени, за съжаление (15 момичета 10 клас, 10 момичета 11 клас и 5 момичета и 5 момчета от 12 клас).

След запълване на квотите ще прекратим съзможността за подаване на заявки за попълване на теста.

4 важни неща при кандидатстване във Великобритания – UCAS Apply 2017 Колкото по-бързо се ориентирате в ситуацията, толкова по-възможна е бъдеща оферта от Британски ВУЗ

Кандидатстудентската кампания UCAS Apply 2017 за Великобритания започна отдавна – за нас като регистриран в UCAS център, още на 17 май 2016 г.! Все по голям става % на българските випускници, които избират образование в чужбина.

От 6 септември започнахме подадаването на кандидатури към UCAS. Към момента 99% от кандидатите имат ПОНЕ ПО ЕДНА условна оферта. Както винаги сме съветвали, РАННОТО КАНДИДАТСТВАНЕ носи преимущество за кандидата.

Напомняме, че крайни срок за кандидатстване, за да бъде гарантирано разглеждането на кандидатурата  ви е 15 януари 2017 година!

Преди седмица британското правителство официално потвърди, че финансирането за студенти от ЕС остава без промяна, за тези които ще стартират своето обучение от есента на 2017 година, както и за целия им курс на обучение.


Съвет: Ако още не сте се ориентирали – не губете време!


Изборът на университет изисква сериозно проучване, информиран избор и работа по кандидатурата, преди тя да се подаде. Напомняме, че за всички наши клиенти ние ИЗГОТВЯМЕ подробно ПЕРСОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ за алтернативите пред тях, на база академичен потенциал и желана дестинация и специалност.

Запазете ЧАС за БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ  за среща с консултант от МИС ДИАМАНДИЕВА, за да обсъдите с него към коя специалност имате интерес, дали вашите оценки в училище и ниво на владеене на английски език отговарят на изискванията, процедури и необходими документи при кандидатстване, разходи и финансиране на обучението.

Ако пък все още не сте ориентиране какво искате да учите, в скоро време ще можем да ви предложим и ИНОВАТИВЕН тест за КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕProspera, разработен на базата на полулярния Magellano Universita.

От 1 ноември ще започнем с пробни тестове, като партньор на ОС България, като в последствие нашите клиенти ще могат да се възползват от преференциални цени за теста или безплатен такъв.

Четирите най-важни неща, които следва да знаете, ако ще кандидатствате в университет във Великобритания са:
  1. В КОЙ УНИВЕРСИТЕТ/И Е НАЙ-ДОБРЕ да изучавате ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ и каква професионална резлизация ви очаква.
  2. КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА ТОЗИ УНИВЕРИТЕТ/И към настоящата година на прием по отнишение на Диплома за средно образование, и допълнителни такива, АКО ИМА.
  3. КАКЪВ РЕЗУЛТАТ очакват като НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

 3.1 Въпреки позабравения в последните 3 години iBT TOEFL, към днешна дата повечето UK университети ОТНОВО признават този тест, а също така IELTS, PTE Academic и в последните 2 години Cambridge CAE и CPE.

 3.2. ТЕЗИ ОТ ВАС, които нямат доказателство за ниво на владеене на езика към МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ на кандидатурата, следва да имат идея, да планират подготовка, за избран от тях тест/сертификат И ДА СЕ УКАЖЕ, че очакват такъв към датата, планирана от тях за явяване.

Проверете своето ниво СЕГА с нашия БЕЗПЛАТЕН он-лайн тест по английски език.

4. КОЛКО СТЕ МОТИВИРАНИ и какви са очакванията ви за вашето бъдеще.